Organisatie

De Stichting Vrienden van het Britten is opgericht op 26 oktober 2016. Het is een platform voor iedereen die betrokken wil zijn bij de Benjamin Britten Orkesten en wil bijdragen aan muzikaal talentontwikkeling van jonge mensen tussen de 6 en 21 jaar.

De Stichting Vrienden ondersteunt de Benjamin Britten Orkesten om hun beleid, zoals omschreven in het beleidsplan, uit te voeren. Bij groei van het aantal Vrienden zal, zoals statutair is vastgelegd, een Vriendenraad worden ingesteld die gevraagd en ongevraagd het bestuur zal adviseren in het te voeren beleid. Voor de statuten en het beleidsplan verwijzen wij u naar de downloads onderaan deze pagina. De organisatie bestaat uit een bestuur, ondersteund door vrijwilligers.

Bestuur
- drs. Elly Roodenburg, voorzitter/secretaris
- drs. Wout Koopman, R.A. penningmeester
- Roel Smelt, bestuurslid
- Henny de Jong-Lans, bestuurslid

Vrijwilligers
Bij de Stichting Vrienden zijn ook andere vrijwilligers actief. Zij bemannen, meestal samen met een bestuurslid, de Vriendenbalie bij de entree van de concertlocatie. Bij deze balie kunnen bezoekers terecht voor informatie over Vriend worden, doneren en schenken, evenals voor cd-verkoop voor Vrienden (speciale prijs). Er staat een folderrek met informatie over Vrienden, de orkesten en de komende concerten.

ANBI
De Stichting Vrienden heeft een ANBI-erkenning ontvangen van de Belastingdienst en we zijn aangemerkt als culturele ANBI. Voor de ANBI-verantwoording van het concertseizoen 2017-2018 klikt u hier.

Overige gegevens
De Stichting Vrienden van het Britten is ingeschreven bij de KvK onder nr. 67145590.
RSIN nummer: 856849042
Adres: Meenteweg 14, 8041 AV Zwolle

Downloads
- Statuten Stichting Vrienden van het Britten en Rectificatie Statuten m.b.t. artikel 14
Beleidsplan 2016-2020 Stichting Benjamin Britten Orkesten
ANBI-beschikking Stichting Vrienden van het Britten