Aanmelden concours

De inschrijving voor het Britten Concours 2020 is geopend vanaf 15 oktober 2020. 

Om je aan te melden voor het Britten Concours vul je onderstaand formulier in. Denk eraan ook de bijlagen mee te sturen (let op! foto's graag minimaal 500 Kb). Deze kun je uploaden onderaan het formulier.

Het inschrijfgeld à € 25,00 moet uiterlijk 15 februari 2020 ontvangen zijn op rekeningnummer NL96 RABO 0138 6298 54 t.n.v. Stichting Benjamin Britten Orkesten, onder vermelding van ‘Britten Concours 2020, inschrijfgeld <naam deelnemer> ’. Je aanmelding is definitief zodra het inschrijfgeld is ontvangen. Restitutie van inschrijfgeld bij eventuele terugtrekking na aanmelding is niet mogelijk. 

Na aanmelding ontvang je een bevestiging van je deelname aan het concours.

Wat moet er in het stukje over jezelf staan?

Schrijf voor het programmaboekje van het concours een stukje van ongeveer 100 tot 150 woorden waarin je jezelf voorstelt. Maak er een aardige tekst van, waarin in elk geval vermeld worden je naam, je leeftijd, van wie je les hebt, hoe lang je al speelt, of je speelt in een orkest of ensemble, op wat voor school je zit en in welke klas, waarvan je droomt op muziekgebied. Als er nog ruimte over is, kun je vertellen of je andere hobby’s hebt, of je thuis de enige bent die een instrument bespeelt, of dat er anderen zijn die ook muziek maken. En als je wilt naar eigen keuze iets anders wat je graag aan de lezers van het boekje wilt vertellen.
(dit stukje telt 121 woorden)

Loading
 • Aanmeldformulier

 • Naam/Adresgegevens

 • Gegevens Docent(e)

 • Instrument en aantal jaren les

 • Filename
  Status
  Size
  • Filename
   Status
   Size