Aanmelden concours

De aanmeldingen voor het Britten Concours 2019 zijn gesloten. 

Om je aan te melden voor het Britten Concours vul je onderstaand formulier in. Mail vervolgens een scan van je paspoort of identiteitsbewijs naar ons, samen met een stukje tekst over jezelf en een foto voor in het programmaboekje. Je kunt mailen naar aanmelden@brittenconcours.nl

Het inschrijfgeld à € 20,00 moet uiterlijk 16 februari 2019 ontvangen zijn op rekeningnummer NL96 RABO 0138 6298 54 t.n.v. Stichting Benjamin Britten Orkesten, onder vermelding van ‘Britten Concours 2019, inschrijfgeld <naam deelnemer> ’. Restitutie van inschrijfgeld bij eventuele terugtrekking na aanmelding is niet mogelijk. Lees hier ook het reglement met betrekking tot deelname. 

Na aanmelding ontvang je een bevestiging van je deelname aan het concours.

Wat moet er in het stukje over jezelf staan?
Schrijf voor het programmaboekje van het concours een stukje van ongeveer 100 tot 150 woorden waarin je jezelf voorstelt. Maak er een aardige tekst van, waarin in elk geval vermeld worden je naam, je leeftijd, van wie je les hebt, hoe lang je al speelt, of je speelt in een orkest of ensemble, op wat voor school je zit en in welke klas, waarvan je droomt op muziekgebied. Als er nog ruimte over is, kun je vertellen of je andere hobby’s hebt, of je thuis de enige bent die een instrument bespeelt, of dat er anderen zijn die ook muziek maken. En als je wilt naar eigen keuze iets anders wat je graag aan de lezers van het boekje wilt vertellen.

(dit stukje telt 121 woorden)

Loading
  • Aanmeldformulier

  • Naam/Adresgegevens

  • Gegevens Docent(e)

  • Instrument en aantal jaren les