Stichting Benjamin Britten Orkesten

De Stichting Benjamin Britten Orkesten is opgericht in 2007. De stichting zet zich in voor talentontwikkeling in de muziek.

RIN 818565214
Het Britten is een Culturele ANBI Stichting 

 

Secretariaat:  
von Piekartzmarke 18
8016 ML Zwolle
info@hetbritten.nl

Bestuur

Atze Sytsma - voorzitter
Yke Toepoel - secretaris
Wim Fiselier - penningmeester

SBBO Team
Directeur/Artistiek leider - Loes Visser
E: loesvisser@hetbritten.nl
M: +31 (0)6 4148 1688

 

 

 

Zakelijk leider - Hans Peter (HP) Herwig
E: hpherwig@hetbritten.nl
M: +31 (0)6 8213 8798

 

 

 

Assistent zakelijk leider - Bas Goossens
E: basgoossens@hetbritten.nl
M: +31 (0)6 - 5724 1242

 

 

 

Marketing & PR - Afke Pricker
E:  prickerproducties@gmail.com
M: +31 (0)6- 83609122.

Vertrouwenspersoon
      

Marika Westerman 
E: marika.westerman@hotmail.com
M: +31 (0)6 - 3498 2753
Vertrouwensregeling SBBO def mei 2016.pdf                   


Ambassadeur
Liza Ferschtman

    
Comité van Aanbeveling
Sylvia der Grinten - hoofdvakdocent viool ArtEZ Conservatorium
Wim Fiselier - voormalig lid CvB ArtEZ Hoge School voor de Kunsten
Drs. Henk Jan Meijer - Voormalig Burgemeester Gemeente Zwolle
 

Doelstelling Stichting Benjamin Britten Orkesten
Statutair zijn de doelstellingen van de Stichting als volgt:

  1. Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van talentvolle (jonge) musici
  2. Het actief stimuleren van muzikaal talent
  3. Het stichten en beheren van orkesten en het organiseren van muzikale evenementen
  4. Het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn

Specifiek geeft de Stichting invulling aan het bovenstaande door zich te richten op de ontwikkeling van jong strijktalent met name gericht op het oostelijke deel van Nederland met als hoofdzetel Zwolle.

Onderdeel van de huidige activiteiten zijn de 3 strijkorkesten voor jonge strijkers die door de Stichting zijn opgezet en worden beheerd, en het jaarlijkse Britten Concours dat de Stichting organiseert i.s.m. het ArtEZ conservatorium in Zwolle. In Oost Nederland geldt de Stichting ook als een kenniscentrum voor talentontwikkeling bij jong strijktalent.

Verslag Activiteiten
De activiteiten van het lopende seizoen zijn zichtbaar onder concerten op de website.
Voor een verslag van de activiteiten van het vorige seizoen klikt u hier.

Beleidsplan Stichting Benjamin Britten Orkesten
Het beleidsplan 2016 - 2020 van de Stichting Benjamin Britten Orkesten kunt u hier downloaden. 

Beloningsbeleid
De Stichting wordt bestuurd door onbezoldigde bestuurders ondersteund door vrijwilligers.
Het financiële verslag van het seizoen 2017-2018 vindt u hier.