Stichting Britten voor jong Muziektalent

De Stichting Britten voor jong Muziektalent (voorheen Stichting Benjamin Britten Orkesten) is opgericht in 2007. De stichting zet zich in voor talentontwikkeling in de muziek van jongeren.

RIN 818565214
Het Britten is een Culturele ANBI Stichting 

 

Secretariaat 

  • von Piekartzmarke 18
  • 8016 ML Zwolle Nederland
    E: info@hetbritten.nl
  • M: 06 - 82138798 / 06 - 41481688

Bestuur

Ella Hueting - Voorzitter
Nevenfuncties
- Directeur Fontys Hogeschool Tilburg
- Lid RvA Bond voor Orkestdirigenten

Jan Geert Vierkant - penningmeester
Nevenfuncties
- directeur Metropole Orkest
- bestuurslid Kunsten '92
- lid RvA Prins Claus Conservatorium

Frans Landstra - secretaris
Nevenfuncties
- DGA Hanze Advocaten

Machteld van Bronkhorst - lid
Nevenfuncties
- Projectleider Educatie & Participatie Nederlandse Reisopera 
- bestuurslid NKT Theaterschool

Het bestuur is bereikbaar via: bestuur@hetbritten.nl

Britten Team

Loes Visser
Directie/Artistiek leider 
E: loesvisser@hetbritten.nl
M: +31 (0)6 4148 1688

 

 

 

HP Herwig
Directie/Zakelijk leider
a.i. PR & Communicatie
E: hpherwig@hetbritten.nl
M: +31 (0)6 8213 8798vacature
PR & Communicatie
E: publiciteit@hetbritten.nl

Wendy Biljard
Productieleider
E: productie@hetbritten.nl
M +31 (0)6 42867263Vertrouwenspersoon      

Marika Westerman 
E: marika.westerman@hotmail.com
M: +31 (0)6 - 3498 2753
Vertrouwensregeling SBBO def mei 2016.pdf                   

Ambassadeur
Liza Ferschtman

    
Comité van Aanbeveling
ir. Andries Heidema, Commissaris van de Koning in de Provincie Overijssel
Sylvia der Grinten, violist, voormalig hoofdvakdocent viool ArtEZ Conservatorium, voormalig violist Gelders orkest
Drs. Henk Jan Meijer - Voormalig Burgemeester Gemeente Zwolle
Ton Koopman - dirigent, klavecinist

Doelstelling Stichting Britten voor jong Muziektalent
Statutair zijn de doelstellingen van de Stichting als volgt:

  1. Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van talentvolle (jonge) musici
  2. Het actief stimuleren van muzikaal talent
  3. Het stichten en beheren van orkesten en het organiseren van muzikale evenementen
  4. Het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn

Specifiek geeft de Stichting invulling aan het bovenstaande door zich te richten op de ontwikkeling van jong strijktalent met als hoofdzetel OOST NEDERLAND. Voor de volledige statuten klik hier.

Documenten

Verslag Activiteiten
De activiteiten van het lopende seizoen zijn zichtbaar onder concerten op de website.
Voor een verslag van de activiteiten van het vorige seizoen verwijzen wij naar onze facebookpagina.

Beleidsplan Stichting Britten voor jong Muziektalent (voorheen Stichting Benjamin Britten Orkesten)
Het beleidsplan 2021 - 2024 van de Stichting Britten voor jong Muziektalent kunt u hier downloaden. 

Beloningsbeleid
De Stichting wordt bestuurd door onbezoldigde bestuurders, ondersteund door een professionele staf en vrijwilligers.

Het laatste financiële jaarverslag van het Britten vindt u HIER.
Het laatste bestuursverslag van Stichting Britten voor Jong Muziektalent staat HIER

Stichting Vrienden van het Britten

De Stichting Vrienden van het Britten is opgericht om particuliere donaties te werven voor de activiteiten en de continuïteit van de Stichting Benjamin Britten orkesten. De stichting is een culturele ANBI en wordt bestuurd door onbezoldigde bestuurders.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Britten bestaat uit:

Caroline Kos voorzitter
Cyril Reijnen penningmeester
Folke Meijer secretaris Rianne Heezen lid

Het laatste verslag met activiteiten en financiële informatie van de Stichting Vrienden van het Britten vindt u HIER.