Stichting Benjamin Britten Orkesten

De Stichting Benjamin Britten Orkesten is opgericht in 2007. De stichting zet zich in voor talentontwikkeling in de muziek.

RIN 818565214
Het Britten is een Culturele ANBI Stichting 

 

Secretariaat:  

  • Burchtstraat 34
  • 9991AB Middelstum
    info@hetbritten.nl

Bestuur

Atze Sytsma - voorzitter
Nevenfuncties
- DGA Sytsma Management bv (bezoldigd) 
- Voorzitter stichting Hilversum, Pas Op! (onbezoldigd) 
- Voorzitter regio Noord-West vereniging Water Natuurlijk (onbezoldigd) 
- Lid landelijk bestuur vereniging Water Natuurlijk (onbezoldigd) 
- Lid adviescommissie Raad voor Cultuur (bezoldigd)

Yke Toepoel - secretaris
Nevenfuncties
- Voorzitter bestuur Dorpscoöperatie MiddelSoam (onbezoldigd)
- Secretaris bestuur Streekproductenmarkt Ewsum (onbezoldigd)
- Bestuurslid stichting Int. Student Liedduo Concours (onbezoldigd)
- Voorzitter bestuur stichting De Canon van het Slagwerk (onbezoldigd, stichting wordt opgeheven)
- Toepoel Consultant (bezoldigd) 

Wim Fiselier - penningmeester
Nevenfuncties
- Bestuurslid Stichting TalentOntwikkelingsFonds Deventer (TOF) (onbezoldigd)
- Bestuurslid LIonsclub Deventer. (onbezoldigd)
- DGA Raad en Daad , culturele projecten (bezoldigd)

SBBO Team

Directeur/Artistiek leider - Loes Visser
E: loesvisser@hetbritten.nl
M: +31 (0)6 4148 1688

 

 

 

Zakelijk leider - Hans Peter (HP) Herwig
E: hpherwig@hetbritten.nl
M: +31 (0)6 8213 8798

 

 

 

Assistent zakelijk leider - Bas Goossens
E: basgoossens@hetbritten.nl
M: +31 (0)6 - 5724 1242

 

 

 

Marketing & PR - Afke Pricker
E:  prickerproducties@gmail.com
M: +31 (0)6- 83609122.

Vertrouwenspersoon
      

Marika Westerman 
E: marika.westerman@hotmail.com
M: +31 (0)6 - 3498 2753
Vertrouwensregeling SBBO def mei 2016.pdf                   


Ambassadeur
Liza Ferschtman

    
Comité van Aanbeveling
Sylvia der Grinten - hoofdvakdocent viool ArtEZ Conservatorium
Drs. Henk Jan Meijer - Voormalig Burgemeester Gemeente Zwolle
Ton Koopman - dirigent, klavecinist

Doelstelling Stichting Benjamin Britten Orkesten
Statutair zijn de doelstellingen van de Stichting als volgt:

  1. Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van talentvolle (jonge) musici
  2. Het actief stimuleren van muzikaal talent
  3. Het stichten en beheren van orkesten en het organiseren van muzikale evenementen
  4. Het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn

Specifiek geeft de Stichting invulling aan het bovenstaande door zich te richten op de ontwikkeling van jong strijktalent met als hoofdzetel Zwolle. Voor de volledige statuten klik hier.

Verslag Activiteiten

De activiteiten van het lopende seizoen zijn zichtbaar onder concerten op de website.
Voor een verslag van de activiteiten van het vorige seizoen klikt u hier.

Beleidsplan Stichting Benjamin Britten Orkesten
Het beleidsplan 2016 - 2020 van de Stichting Benjamin Britten Orkesten kunt u hier downloaden. 

Beloningsbeleid
De Stichting wordt bestuurd door onbezoldigde bestuurders ondersteund door een professionele staf en vrijwilligers.
Het financiële verslag van het seizoen 2018-2019 vindt u hier.