Contact

Organisatie
Stichting Benjamin Britten Orkesten
Von Piekartzmarke 18
8016 ML Zwolle
bestuur@hetbritten.nl

Artistiek leider en dirigent
Loes Visser
tel. 06-41481688
loesvisser@hetbritten.nl

Zakelijk leider
Jorien Quirijnen
tel. 06-18962011
jorienquirijnen@hetbritten.nl

Bestuur
Gijsje van Honk - voorzitter
Corinne Jeekel - secretaris
Hans Peter Herwig - penningmeester
Yke Toepoel - bestuurslid

Comité van Aanbeveling
Sylvia van der Grinten - hoofdvakdocent viool ArtEZ Conservatorium
Wim Fiselier - directielid ArtEZ Conservatorium
Drs. Henk Jan Meijer - burgemeester Gemeente Zwolle

Ambassadeur van het orkest: Liza Ferschtman

Britten Concours
René Luijpen - voorzitter Concourscommissie
Loes Visser - artistieke leiding, jurylid
Gerard Eijken - lid Concourscommissie, secretaris jury
HP Herwig - lid Concourscommissie, penningmeester
Dorien Deodatus - lid Concourscommissie, projectmedewerker
Hennie de Jong-Lans - catering concours
Ronald Tuinstra - webmaster

Of neem contact met ons op door middel van het contactformulier.

Contactformulier

Loading