Auditie doen - Jong Britten

Voor het Edward Strijkorkest kunnen jonge strijkers zich aanmelden bij de orkestleider Saron Houben via vioollessaron@gmail.com. Er worden geen audities gehouden. Nieuwe orkestleden kunnen een paar repetities meespelen voor ze beslissen om lid te worden.

De audities voor het Benjamin Strijkorkest vinden plaats op 19 juni 2020 vanaf 13:30 uur in het ArtEZ Conservatorium in Zwolle (Aan de Stadsmuur 88).
Als in verband met het coronavirus het niet mogelijk is om de audities fysiek plaats te laten vinden, zullen de audities virtueel d.m.v. filmpjes of een on-line methode worden afgenomen.

Orkestpartijen voor audities Benjamin Strijkorkest

Viool:            Auditiemuziek Viool.pdf
Cello:            Auditiemuziek Cello.pdf
A
ltviool:        Auditiemuziek Altviool.pdf

Aanmelden voor de audities van het Benjamin Strijkorkest kan via onderstaand auditieformulier. Sluitingsdatum voor opgave is 14 juni 2020. Heb je vragen, neem dan contact op met Trienke Dijkstra via 06 - 53766624 of stuur een e-mail naar dijkstra.tg@gmail.com.

 

Loading
  • Auditieformulier

  • Naam/Adresgegevens

  • Gegevens Docent(e)

  • Instrument en aantal jaren les