De Stichting Vrienden van het Britten is opgericht om particuliere donaties te werven voor financiële steun voor de Stichting Britten voor Jong Muziektalent waaronder het Britten Jeugd StrijkorkestJong Brittenhet Britten Concours en de Britten Academie vallen. 

De Stichting wordt geleid door een onbezoldigd bestuur. De zakelijk leider van de Stichting Benjamin Britten Orkesten is q.q. adviseur van het bestuur. De stichting heeft geen medewerkers in dienst.

Het bestuur bestaat uit: 

Caroline Kos voorzitter
Cyril Reijnen penningmeester 06 - 52 03 10 11
Dirk Zwanenburg secretaris Rianne Heezen lid

HP Herwig q.q. adviseur 06 - 82 13 87 98

De Stichting Vrienden van het Britten is een culturele ANBI. 

Gegevens Stichting:

STICHTING VRIENDEN VAN HET BRITTEN JEUGD STRIJKORKEST
KvK nr. 67145590 - RSIN 8568.49.042
von Piekartzmarke 18
8016 ML Zwolle
Nederland
E: info@vriendenvahtebritten.nl

Meerjarenbeleid van de Stichting

De stichting werft donaties t.b.v. de Stichting Britten voor Jong Muziektalent met twee doelen:

  1. Het financieel ondersteunen van projecten van de Stichting Britten voor Jong Muziektalent. Deze projecten zijn gericht op talentontwikkeling van jonge strijkers.
  2. Het vormen van een continuïteitsfonds dat ingezet kan worden als de inkomsten voor exploitatie van de Stichting Britten voor Jong Muziektalent ontoereikend zijn.

De donaties worden verkregen via het werven van Vrienden en Schenkers. Vrienden zijn particulieren die een jaarlijks een bedrag tussen €50 en € 200 doneren aan de stichting. Schenkers doneren € 100 of meer gedurende minimaal 5 jaar, waarbij ze gebruik kunnen maken van de geefwet.
Hiervoor organiseert de stichting wervingsacties bij o.a. de concerten van het Britten Jeugd Strijkorkest.

Het vermogen wordt gevormd door de donaties die worden gestort op de bankrekening van de Stichting NL47 RABO 0313 8012 90.
Het vermogen wordt door het bestuur beheerd met als doel het vermogen veilig te laten renderen. Er wordt niet belegd in risicovolle aandelen.

financieel en activiteiten jaarverslag 2021 Stichting Vrienden van het Britten