De Stichting Vrienden van het Britten is opgericht om particuliere donaties te werven voor financiële steun voor de Stichting Benjamin Britten Orkesten waaronder het Britten Jeugd Strijkorkest, Jong Britten, het Britten Concours en de Britten Academie vallen.

De Stichting wordt geleid door een onbezoldigd bestuur. De zakelijk leider van de Stichting Benjamin Britten Orkesten is qualitate qua lid van het bestuur maar wordt daarvoor ook niet betaald.

Het bestuur bestaat uit: 

Caroline Kos voorzitter
Cyril Reijnen penningmeester 06 - 52 03 10 11
HP Herwig secretaris 06 - 82 13 87 98
Folke Meijer lid

De Stichting Vrienden van het Britten is een culturele ANBI. 

Meerjaren beleidsplan Stichting Vrienden van het Britten
Laatste jaarverslag Stichting Vrienden van het Britten