Britten Concours 2024 voor Viool en Contrabas

In 2024 is er weer een Britten Vioolconcours en een Britten Contrabasconcours voor jonge violiste van 10 t/m 18 jaar en jonge contrabassisten van 15 t/m 19 jaar.

Elke deelnemer speelt een verplicht werk en een zelfgekozen werk voor de vakjury en het publiek.
Er zijn 3 leeftijdscategorieën bij het vioolconcours (10 t/m 12 jaar, 13 t/m 15 jaar, 16 t/m 18 jaar). Bij het contrabasconcours geldt één leeftijdscategorie, maar is er ook de mogelijkheid om als showcase deelnemer mee te doen. Showcase deelnemers spelen alleen een zelfgekozen werk, maar kunnen geen prijs winnen. Zij krijgen net als alle deelnemers feedback van de vakjury met tips en tricks om verder te groeien in hun spel.

Het Britten Vioolconcours 2024 vindt plaats op 9 & 10 maart 2024.
Het Britten Contrabasconcours 2024 vindt plaats op 16 maart 2024.

Beide concoursen worden gehouden in het ArtEZ Conservatorium in Zwolle.

De vakjury en de verplichte werken worden uiterlijk 15 oktober 2023 bekend gemaakt via deze website.
De inschrijving voor het Britten Concours 2024 start op 15 oktober 2023.

Wij nodigen violisten en contrabassisten die les hebben in Nederland en binnen de leeftijdscategorieën vallen (peildatum is 10 maart 2024 voor violisten en 16 maar 2024 voor contrabassisten) van harte uit om deel te nemen. Ons motto bij het concours is Uitdagen, Inspireren en Ontmoeten. Wij hopen veel jonge bevlogen strijkers welkom te kunnen heten. Wij en de vakjury staan voor jullie klaar om met het concours een stap te maken in jullie ontwikkeling als musicus.

Willen jij of jouw docent meer weten over het Britten Concours 2024? Neem dan contact op met concoursvoorzitter en artistiek leider Loes Visser (loesvisser@hetbritten.nl | 06-41481688).