Over Britten Academie

Doelstellingen Britten Academie | Aanjager van talentontwikkeling strijkers
De Britten Academie, opgericht in 2017, is een kennisinstituut voor talentontwikkeling van jonge strijkers en een ketenregisseur voor jong-talentontwikkeling in de muziek. In de periode 2019- 2020 wil de stichting de keten voor talentontwikkeling van strijkers in Oost-Nederland versterken, zodat het aantal strijkers weer gaat groeien, ook in de kleinere gemeentes, en het niveau toeneemt. Daarnaast wil de stichting de kennis over talentontwikkeling van jonge strijkers vergroten bij strijkersdocenten en ouders/verzorgers in Oost-Nederland. Ten slotte wil de stichting een gewaardeerde partner zijn voor de conservatoria en de Jong Muzikaal Talent-docenten, met name waar het gaat om het opleiden van jong strijktalent in het ensemblespel, voorafgaand aan de vakopleiding. Nieuw zijn de ontwikkelingen om een Junior Jong Talent-opleiding op te zetten voor de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. Daarin gaan we nauw samenwerken met het ArtEZ Conservatorium. De eerste verkennende gesprekken zijn reeds gestart.

De stichting wil deze doelstellingen bereiken door lezingen te geven over talentontwikkeling, door (het organiseren van) lessen aan jong talent en door het regisseren van de keten van talentontwikkeling.