Orkestinformatie Benjamin Jeugd Strijkorkest

In het Benjamin Strijkorkest leer je nog beter samenspelen in een orkest. Het is de voorbereiding op een eventuele overstap naar het Britten Jeugd Strijkorkest.

Het Benjamin Strijkorkest repeteert elke vrijdagavond van 17:15 tot 19:15 uur. Graag om 17:00 uur aanwezig i.v.m. het stemmen van de instrumenten. Afwijkingen op de repetitietijden zijn voorbehouden en worden tijdig aan de leden gemeld.

Wil je een repetitie bijwonen? Neem dan contact op met Trienke Dijkstra (info@trienkedijkstra.nl) of Loes Visser (loesvisser@planet.nl of 06 - 41481688)

Repetitie locatie: OBS de Octopus - Provincieroute 143, 8016 GB Zwolle


Orkestleider

Het Benjamin Jeugd Strijkorkest staat sinds september 2019 onder leiding van violiste Trienke Dijkstra. Trienke heeft haar opleiding ODM (schoolmuziek) afgerond en studeert nu viool aan het ArtEZ Conservatorium bij Maria Paula Majoor. Ze speelt regelmatig zelf in strijkorkesten en is concertmeester bij het Oost Nederlands Symfonieorkest. Daarnaast geeft ze vioolles bij verschillende muziekinstituten. 


Auditie doen

Wat vragen we om in het Benjamin Jeugd Strijkorkest te kunnen spelen?
(alt)viool: positiespel 1e t/m 3e positie, beginnend vibrato, beginnend spiccato.
cello/contrabas: positiespel 1e t/m 4e positie, beginnend vibrato, beginnend spiccato.

Wat vragen we je op de auditie voor het Benjamin Strijkorkest spelen?
1 toonladder
1 etude
1 voordrachtstuk (bijv. een deel uit een concert, met pianobegeleiding)
het auditiefragment (klik hier voor meer informatie)

In ten minste één van de stukken vragen we je te laten zien dat je de vereiste posities beheerst. De commissie luistert vooral naar hoe je het speelt: zuiver, ritmisch, goed afgewerkt, mooie toon, goede streektechniek, enz.

Aanmelden
Audities voor het Benjamin Strijkorkest worden in het ArtEZ Conservatorium in Zwolle gehouden. Je kunt je hier opgeven.