Waarom samen muziek maken belangrijk is!
26
okt

Waarom samen muziek maken belangrijk is!

Het programma ZEMBLA dat werd uitgezonden op 21 oktober 2021 legt haarfijn uit welke kaalslag is opgetreden door het wegvallen van vrijwel alle muziekscholen in Nederland in de afgelopen 10 tot 15 jaar.

Wij zijn het daar geheel mee eens en vinden dat muziek weer een veel prominentere plaats moet krijgen in onze samenleving. Met 'Het Britten' bieden we in elk geval een podium voor samenspel en talentontwikkeling. Die rol hebben wij, en met ons vele muziekverenigingen, overgenomen van de muziekscholen. Muziekonderwijs is echter op veel bredere schaal nodig. Van er mee in aanraking komen op school, tot en met het leren bespelen van een instrument. Complimenten aan Zembla die zo goed in beeld brengt dat muziek maken een veel te kleine plek inneemt in onze Nederlandse samenleving. Hoe anders is dat bij onze zuiderburen in België waar iedereen, arm of rijk, toegang heeft tot goed muziekonderwijs. Dat zijn wij nu kwijt. Maar een goed muziekklimaat kan weer opgebouwd worden. Daar helpen we van harte aan mee.

ZEMBLA uitzending Muziek in Mineur

Terug